Moot Coourt _Sarajevo

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru osvojili su drugo mjesto na državnom Moot Court natjecanju koje se održalo od 9. do 12. studenog 2016. godine u Sarajevu (vidi opširnije)

ELSA dan 30.11.2016.

Poziv za sudjelovanja na danu Europskog udruženja studenata prava Mostar (ELSA Mostar) koji će se održati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u srijedu, 30. studenog 2016. godine u 14:00 sati u sali za simulaciju suđenja (prizemlje) (vidi opširnije)

Upozorenje 21.11.2016

Molimo korisnike službene web stranice Pravnog fakulteta (pf.sve-mo.ba), da zbog uočenih problema, a do uklanjanja istih, prilikom korištenja sadržaja naše stranice koristite domenu pfmo.ba. 

WIPO Seminar Intel.vlasništvo

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) u suradnji s Institutom za intelektualno vlasništvo BiH i Sveučilištemu Mostaru organizira seminar na temu: Razvoj politike intelektualnog vlasništva na sveučilištima i istraživačkim ustanovama koji će se održati u srijedu, 23. studenog 2016. godine u amfiteatru Građevinskog fakulteta s početkom u 9:30 sati. Više o programu seminara vidi ovdje

ELSA_pravne klinike

Europsko udruženje studenata prava Mostar (ELSA) raspisuje natječaj za sudionike prve Klinike ljudskih prava u organizaciji ELSA Mostar. Vidi uvjete natječaj i postupak prijave

Stipendija Branka Inić

Fond BRANKA INIĆ raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija redovitim studenticama Pravnog fakulteta za razdoblje od 10. studenog do 1. prosinca 2016. godine. Vidi detaljnije uvjete poziva i način prijave. 

Stranica 1 od 12

Neum savjetovanje

Javne nabave

Pravni fakultet Mostar

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi: 

a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava)

b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti).

 

Centar Vitez

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U VITEZU

Kontakt osoba u Vitezu:
Predrag Križanović
tel.+ 387 61 154 276

Kontakt osoba u Mostaru:
Emilija Miletić
tel. + 387 36 337 154

Centar Orašje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U ORAŠJU

Kontakt osoba u Orašju:
Marijan Maskaljević
tel. + 387 63 258 944

Kontakt osoba u Mostaru:
Sandra Zovko
tel. + 387 36 337 189 

Doktorski studij

Doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Idi na vrh