ELSA - Natječaj za praksu u odv. uredima

Europska asocijacija studenata prava Mostar (ELSA) u suradnji sa ELSA BiH raspisuje natječaj za obavljanje studentskih praksi u odvjetničkim uredima u gradu Mostaru za studente Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Više o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji vidi ovdje

Obavijest o rezultatima II. upisnog roka 2016/2017

Rezultati razredbenog postupka za upis studenata u I. godinu preddiplomskog studija Pravo i studija Kriminalistika i sigurnosni menadžement  u rujanskom roku akademske 2016/2017 godine bit će objavljeni u petak, 9. rujna 2016. godine u 12:00 sati.

Stranica 1 od 9

Neum savjetovanje

Javne nabave

Pravni fakultet Mostar

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi: 

a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava)

b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti).

 

Centar Vitez

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U VITEZU

Kontakt osoba u Vitezu:
Predrag Križanović
tel.+ 387 61 154 276

Kontakt osoba u Mostaru:
Emilija Miletić
tel. + 387 36 337 154

Centar Orašje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U ORAŠJU

Kontakt osoba u Orašju:
Marijan Maskaljević
tel. + 387 63 258 944

Kontakt osoba u Mostaru:
Sandra Zovko
tel. + 387 36 337 189 

Doktorski studij

Doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Idi na vrh