Natječaj 2016/2017

Natječaj za upis u I. godinu studija preddiplomskog studija prava ili preddiplomskog studija kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2016/2017. godini (vidi uvjete upisa i popis potrebne dokumentacije)

Upis na diplomski studij prava 2016/2017.

Natječaj o uvjetima upisa na diplomski studij prava (1 godina - 60 ECTS) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2016/2017 godini (vidi obavijest) 

Natječaj - IV.generacija Doktorskog studija

Sukladno zaključku Senata Sveučilišta u Mostaru od 25. travnja 2016. godine produžava se rok za prijavu upisa na doktorske studije Sveučilišta objavljena u Večernjem listu i službenim web stranicama Sveučilišta do 30. rujna 2016. godine 

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS IV. GENERACIJE PRISTUPNIKA ZA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ IZ PRAVNIH ZNANOSTI NA PRAVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU 

(VIDI DETALJNE INFORMACIJE O STUDIJU)

Tehničke upute za dipl. i sem. rad

Tehničke upute i pravila za pisanje diplomskih i seminarskih radova na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (vidi upute)

Stranica 1 od 7

Neum savjetovanje

Javne nabave

Pravni fakultet Mostar

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi: 

a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava)

b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti).

 

Centar Vitez

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U VITEZU

Kontakt osoba u Vitezu:
Predrag Križanović
tel.+ 387 61 154 276

Kontakt osoba u Mostaru:
Emilija Miletić
tel. + 387 36 337 154

Centar Orašje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U ORAŠJU

Kontakt osoba u Orašju:
Marijan Maskaljević
tel. + 387 63 258 944

Kontakt osoba u Mostaru:
Sandra Zovko
tel. + 387 36 337 189 

Doktorski studij

Doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Idi na vrh